פרטי העבודה:

דשא עוז
בעבור:
2015
שנה:
דשא סינטטי משולב משטחי בטיחות באישור מכון התקנים עפ"י תכנון אדריכלי
סוג התקנה: